سیستم مسابقه بلادرنگ بر اساس SMS

درباره ی مشتری 

انجمن دیابت گابریک ، بزرگترین انجمن دیابت در ایران با بیش از 100 هزار عضو فعال است.

چالش
انجمن دیابت گابریک ، به عنوان بزرگترین انجمن دیابت ایران با بیش از 100 هزار عضو فعال ، تصمیم به برگزاری سمینار آموزشی برای پزشکان متخصص این حوزه داشت. سمینار در دو روز پیاپی برگزار می شد و انجمن گابریک با چالش بزرگی به نام درصد شنوندگان فعال و تعداد حاضرین در سالن سخنرانی رو به رو بود . علاوه بر این موضوع ، گابریک می خواست سرویس ویژه ای برای اسپانسر های خود طراحی کند تا نرخ بازدهی حضور آنها در نمایشگاه بالا رود.
راه حل
برای بالا بردن حضور در سالن و شنوندگان فعال ، مسابقه ای علمی بر اساس مطلب مطرح شده در سمینار طراحی شد. همزمان مسابقه ای برای اسپانسر ها ترتیب داده شد که حاضرین برای کسب اطلاعات باید به غرفه اسپانسر می رفتند و سوال می کردند.
با استفاده از سیستم مسابقه بلادرنگ بر مبنای  SMS ، شرکت کنندگان می توانستند جواب ها را به سادگی و از طریق  SMS برای سرور اصلی ارسال کنند و در جواب امتیاز کلی و رتبه خود را دیافت کنند. بر روی صفحات بزرگ نمایش ، نتیجه مسابقه به صورت همزمان قابل مشاهده بود.

نکات پروژه 

  • افزایش نرخ حضور موثر در سالن به میزان 100 درصد به نسبت سمینارهای قبلی
  • شرکت بیش از 80% حاضرین در مسابقه
  • افزایش کسب درآمد 70% از اسپانسرها به نسبت سمینار قبلی