برنامه لیگ برتر فوتبال برای تلویزیون های هوشمند

اپلیکیشن لیگ ، نرم افزاری است که سازگار با Smart TV  های سامسونگ طراحی شده است. نرم افزار کلیه اطلاعات مربوط به لیگ های فوتبال را از سایت های مختلف دریافت کرده و در قالب 5 بخش مختلف نمایش می دهد. قابلیت به روزرسانی خودکار نرم افزار موجب می شود در هر زمان کلیه اطلاعاتی که نمایش می دهند اطلاعات دقیق و مطابق روز باشند.

تکنولوژی ها

  • Samsung SmartTV SDK
  • PHP
  • MYSQL
  • Linux
  • JavaScript
  • HTML
  • CSS

تصاویر بیشتر