استخدام

این شرکت جهت توسعه دپارتمان نرم افزار خود از حرفه ای های حوزه نرم افزار دعوت به همکاری می نماید. دامنه تخصص های مورد نیاز بسیار گسترده است در نتیجه این همکاری بسته به زمینه فعالیت می تواند به شکل پروژه ای ، پاره وقت ، راه دور و تمام وقت باشد. شرایط استخدامی طبق قانون کار وعرف بازار است.

 

از جمله شرابط ضروری متقاضیان :

- دانش متوسط زبان انگلیسی

- توانایی خواندن و نوشتن مستندات فنی

- علاقه به یادگیری و توانایی یادگیری سریع

- توانایی کار گروهی

- توانایی حل مسئله

- خود انگیزشی

- تعهد و مسئولیت پذیری

 در صورتی که تمایل دارید در محیطی حرفه ای ، گرم و دوستانه فعالیت کنید ، لطفا رزومه خود را به همراه مشخصات فردی و تلفن تماس به این آدرس ارسال نمایید: jobs at practicalidea dot com

Web Development

PHP, J2EE, Dot Net, Ruby, Python, Perl, C, C++, Actionscript 3 (Flash, Flex, Adobe Air) ...

Mobile Application Development

J2ME , Android, Bada, Symbian, Windows Phone, iPhone (iOS), ...

Client Application Development

.Net, Mono, Java, Python, C, C++, Delphi ...

Scripting

Bash/Shell, Python, Perl, Ruby, ...

Graphic & UI & Interface

Webdesign, Clipart & Vector Design, UX Design / Application User Interface Design, Product & Package Design, Ability to design by considering different platforms requirements and limitation, Ability to draw quick sketchs and mockups,...

Project Management

Familiarity with most software development methodolgies, Responsibility, Creativity, Time & Resource Management, Leadership, Proper Technical Background, Ability to read and write highly technical english & persian documentations, Quick & Responsive, Superb analyzing skill, ...

Windows / Linux

Networking , Sys Administration , Maintenance , Performance Optimization , Shell Scripting (Python , Perl , Ruby , Bash/Shell ) , Active Directory / LDAP , Hardware Driver Development , ...

Hacking

Technical Problem Solving , Patching/Extending/Improving/Managing unfamiliar softwares, Integrating different software solutions , Ability to read and understand highly technical and very complicated documentations , ...

System Analysing

General knowledge of popular programming languages, platforms and softwares, Ability to plan a system flow from the ground up,  Ability to write technical requirements, Time management, Ability to design information architecture/use cases/flowcharts/database design, ...