وب سایت کافه هنر

سایت شرکتی تبلیغاتی با ایده های نو و خلاقانه. با توجه به برنامه تبلیغاتی این شرکت و نیاز به پیاده سازی سریع یک وب سایت قابل رقابت با رقبای خارجی ، در مدت زمان 5 روز کاری سایت به طور کامل پیاده سازی شد و به همراه پنل مدیریت آسان و کارآمد جهت ورود اطلاعات و استفاده در اختیار کارفرما قرار گرفت.

در این سایت بازدید کنندگان می توانند اطلاعات بیشتر در رابطه با شرکت کسب کرده و در صورت تمایل برای همکاری تماس برقرار کنند. همچنین فعالیت ها ، نمونه کارها و خدمات قابل ارائه توسط شرکت معرفی می شوند. با توجه به اینکه سایت با هدف جذب مخاطبان جهانی طراحی شده است از کلیه فناوری های روز در پیاده سازی استفاده شده است.

سایت شرکتی تبلیغاتی با ایده های نو و خلاقانه. با توجه به برنامه تبلیغاتی این شرکت و نیاز به پیاده سازی سریع یک وب سایت قابل رقابت با رقبای خارجی ، در مدت زمان 5 روز کاری سایت به طور کامل پیاده سازی شد و به همراه پنل مدیریت آسان و کارآمد جهت ورود اطلاعات و استفاده در اختیار کارفرما قرار گرفت.

در این سایت بازدید کنندگان می توانند اطلاعات بیشتر در رابطه با شرکت کسب کرده و در صورت تمایل برای همکاری تماس برقرار کنند. همچنین فعالیت ها ، نمونه کارها و خدمات قابل ارائه توسط شرکت معرفی می شوند. با توجه به اینکه سایت با هدف جذب مخاطبان جهانی طراحی شده است از کلیه فناوری های روز در پیاده سازی استفاده شده است و جهت تسهیل در دسترسی به اطلاعات سایت از طراحی تک صفحه ای با پوایا نمایی های زیبا که فقط با امکانات استاندارد وب پیاده سازی شده اند استفاده شود.

همچنین با توجه به گسترش استفاده از گوشی های هوشمند طرح سایت به گونه ای پیاده سازی شده است که در هر اندازه به راحتی و سهولت قابل دسترسی و مشاهده باشد

مشخصات

تکنولوژی ها

 • CSS
 • CSS3
 • Drupal
 • Green
 • HTML
 • HTML5
 • JavaScript
 • JavaScript5
 • Linux
 • MYSQL
 • Open-source software
 • PHP
 • Responsive Web Design

تصاویر بیشتر