برنامه های کاربردی کلاینت

type == 'project') { $class = 'cases_img'; } elseif ($node->type == 'service') { $class = 'img_left'; } elseif ($node->type == 'case_study') { $class = 'case-study-cover'; } ?>

با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و نفوذ روز افزون اینترنت تمرکز اصلی شرکت بر روی فناوری های وب است ولی با توجه به گستردگی فعالیت های شرکت نیاز به توسعه نرم افزارهای کاربردی کلاینت به عنوان بخشی از پروژه های چند وجهی اجتناب ناپذیر است. به همین منظور تیمی از متخصصین توسعه نرم افزار برای پلتفورم های ویندروز و لینوکس مسلط به تکنولوژی ها و زبان هایی نظیر Dot NET ، Python ، C++  ، GTK ، QT ، Delphi ، wxWidgetsتشکیل شده است تا بتوانند پاسخگوی نیازهای متنوع مورد نیاز باشند.