تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات از جمله رشته هایی است که سرعت تغییرات و تحولات در آن بسیار چشمگیر است و هر روز فناوری های نو به بازار عرضه می شوند. توسعه بر بستر هر کدام از این فناوری ها از پیچیدگی های خاص خود برخوردار بوده و برخلاف فناوری ها قدیمی تر هنوز منابع آموزشی معتبری برای آنها وجود ندارد. به منظور پاسخ به نیاز مشتریانی که تمایل دارند از آخرین فناوری ها استفاده کرده و وارد بازارهای جدیدی شوند که به دلیل تازگی هنوز رقبای زیادی در آنها وجود ندارد.
تیم تحقیق و توسعه مشکل از مهندیس باهوش و با تجربه تشکیل شده است تا بتوانند به سرعت با این فناوری ها آشنا شده و نتیجه ارزیابی ها و اطلاعات جمع آوری شده را در اختیار تیم فنی و مهندسی جهت اجرا قرار دهند.