توسعه برنامه ها و نرم افزارهای تحت وب (Web Applications)

در دنیای رقابتی کسب و کار امروز، سازمان ها بیش از پیش به اطلاعات حیاتی سازمانی خود وابسته می شوند. سرعت بالای گردش اطلاعات و دسترسی بودن همیشگی آنها، از اصلی ترین دغدغه هایی مدیران سازمان ها به شمار می روند. پراکندگی جغرافیایی سازمان ها و روال های پیچیده کسب و کار باعث روی آوری سازمان ها به زیر ساخت های الکترونیک شده است. این زیر ساخت ها که در قالب نرم افزارهای تحت وب معرفی می شوند، علاوه بر تسریع فعالیت ها، نقش عمده ای در کاهش هزینه های سازمانی ایفا می کنند. مزیت های ذکر شده برای این زیر سیستم ها، در سایه اجرای درست و پیاده سازی حرفه ای آنها صورت می گیرد در غیر این صورت عایدی جز تحمیل هزینه و ایجاد به هم ریختگی کاری ندارد. تیم مهندسی شرکت با سابقه پیاده سازی web application های مختلف، ضمن پیاده سازی نرم افزاری پروژه، در مراحل تببین روش ها و روال های سازمانی نیز با کارفرما همکاری می کند تا در نهایت تجربه ای یکپارچه را برای کارفرما به همراه داشته باشد..