توسعه نرم افزار مخصوص شبکه های اجتماعی (Social Networks)

type == 'project') { $class = 'cases_img'; } elseif ($node->type == 'service') { $class = 'img_left'; } elseif ($node->type == 'case_study') { $class = 'case-study-cover'; } ?>

امروز شبکه های اجتماعی مجازی ( Virtual Social Networks ) نقش عمده ای در زندگی انسانها ایفا می کنند. حضور بیش از 300 میلیون نفر فقط در facebook نشان دهنده میزان تاثیر گسترده آنها بر زندگی روزمره ما است. این نفوذ و گسترش، فرصت های جدیدی پیش روی سازمان ها و موسسات قرار داده است. برقراری ارتباط مستقیم با کاربران نهایی، برقراری صفحات تبلیغاتی در این فضا و همچنین توسعه برنامه های نرم افزاری به منظور کسب درآمد از مهم ترین فعالیت های جدیدی است که در این فضا انجام می شود. تیم فنی شرکت ، ضمن فراهم کردن راه کارهای تجاری برای حضور در این فضا، توسعه نرم افزارهای مختلف مخصوص شبکه های اجتماعی را نیز انجام می دهد. استفاده از جدید ترین تکنولوژی ها و ارائه نهایی محصول با استانداردهای جهانی، موجبات موفقیت شما را در این بازار جهانی به وجود می آورد.