راهکارهای یکپارچه مهندسی نرم افزار

type == 'project') { $class = 'cases_img'; } elseif ($node->type == 'service') { $class = 'img_left'; } elseif ($node->type == 'case_study') { $class = 'case-study-cover'; } ?>

در پروژه های بزرگ نرم افزاری طیف گسترده ای از تخصص ها و مهارت ها مورد نیاز است. یافتن متخصصین مورد نیاز ، برنامه ریزی و مدیریت پروژه و برقراری تعاملی درست مابین بخش ها و تیم های فنی از جمله چالش های بزرگ و مهم این نوع از پروژه ها است که عدم رسیدگی درست به آن می تواند به راحتی موجب شکست کل پروژه گردد. تیم مدیریتی Practicalidea علاوه بر بهره مندی از تیم های فنی مهندسی کارآزموده شرکت که در بسیاری از رشته ها فعال هستند ، از ابتدا تا انتهای پروژه و همچنین در مراحل پس از تولید شامل نگهداری ، پشتیبانی و بازبینی / بازنگری همراه و یاور مشتری است و با تیکه بر تجربه چندین ساله خود ضامن اجرای درست و به موقع کار است.