طراحی و توسعه فرآیند های داخلی سازمانی بر اساس IT

type == 'project') { $class = 'cases_img'; } elseif ($node->type == 'service') { $class = 'img_left'; } elseif ($node->type == 'case_study') { $class = 'case-study-cover'; } ?>

طراحی فرآیند ها و روند های کاری، یکی از اصلی ترین نکات هر کسب و کار مبتنی بر IT است.

به عنوان مثال در فروشگاه آنلاین، یکی از مهم ترین فرآیند ها، نحوه پاسخ گویی به سفارش مشتری، پیگیری انجام سفارش و در نهایت ارسال آن می باشد. در صورت عدم طراحی درست این رویه علاوه بر بالا رفتن هزینه ها ممکن است که کاهش رضایت مشتری را هم به دنبال داشته باشد که در نهایت موجب ضرر دهی بنگاه و از دست دادن سهم بازار او می شود.

تیم توسعه کسب و کار Practical Idea  با سابقه ای طولانی در راه اندازی بیش از 200 پروژه آنلاین و نظارت بر طراحی بهینه رویه ها ضمن ارائه راه کارها، بر حسن اجرای آنها توسط تیم فنی هم نظارت می کند  تا بهترین نتیجه برای کارفرما به دست آورد شود.