برنامه کاربردی ارائه دهنده بانک اطلاعاتی طبقه بندی شده زنگ های متنوع تلفن با طراحی آسان و کاربردی با امکان جستجو ، پخش آزمایشی ، انتخاب سریع به عنوان زنگ.

مشخصات

  • مدت اجرا: 
    -

مسئولیت ها

تکنولوژی ها

  • PHP
  • NodeJs
  • MYSQL
  • Linux
  • Drupal
  • Apache
  • Android