با توجه به گسترش دسترسی به زیرساخت های شبکه در مکان های عمومی و محبوبیت اسمارت فون ها نیازی به سیستم های بی سیم مجزا نیست و این نرم افزار با  کمک زیرساخت های موجود و حداقل هزینه امکان برقراری ارتباط بیسیم برای همایش ها و گرد همایی ها و ... را فراهم می کند

با توجه به گسترش دسترسی به زیرساخت های شبکه در مکان های عمومی و محبوبیت اسمارت فون ها ، نیازی به سیستم های بی سیم مجزا نیست و این نرم افزار با کمک زیرساخت های موجود و حداقل هزینه امکان برقراری ارتباط بیسیم برای همایش ها و گرد همایی ها و ... را فراهم می کند

همچنین محدودیت های بیسیم را نداشته و کاربران می توانند همزمان از طریق صدا ، تصویر و متن با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند ، مزیت دیگر برنامه این است که  نیازی به سرور ندارد ، در نتیجه راه اندازی این سیستم بسیار ساده و بدون هزینه است

تکنولوژی ها

  • Android

تصاویر بیشتر