بازی آنلاین : آشپزخانه هتل سامسونگ

بازی به صورت آنلاین اجرا می شود. کاربران پس از ثبت نام در وب سایت روی دکمه شروع بازی کلیک کرده و وارد صفحه بازی می شوند.صفحه بازی آشپزخانه یک هتل را نمایش می دهد.کاربر با کلیک روی دکمه شروع بازی در واقع به استخدام آشپزخانه هتل در می آید.

بازی به صورت آنلاین اجرا می شود. کاربران پس از ثبت نام در وب سایت روی دکمه شروع بازی کلیک کرده و وارد صفحه بازی می شوند.صفحه بازی آشپزخانه یک هتل را نمایش می دهد.کاربر با کلیک روی دکمه شروع بازی در واقع به استخدام آشپزخانه هتل در می آید. پس از شروع بازی تعدادی آیتم وارد صفحه بازی می شوند. کاربر باید آیتم ها را انتخاب نموده و تعیین کند هر آیتم به کدامیک از وسایل آشپزخانه ارتباط دارد. با انتخاب صحیح کاربر مرحله به مرحله پیش می رود و با هر انتخاب غلط مدیر آشپزخانه را عصبانی می کند. پس از 5 انتخاب غلط مدیر آشپزخانه وارد می شود و کارمند را اخراج می کن. پس از اتمام بازی میزان امتیاز کاربر در مقایسه با سایر بازیکنان نمایش دادهمی شود. کاربر می تواند با کلیک روی شروع مجدد ، دوباره وارد بازی شود.

تکنولوژی ها

  • MYSQL
  • Linux
  • JavaScript
  • HTML
  • CSS
  • Apache

تصاویر بیشتر