برنامه خبر خوان تلویزیون های هوشمند

اپلیکیشن News Feed جهت اجرا بر روی  Smart TV  های سامسونگ طراحی و ساخته شده است. این نرم افزار اخبار و اطلاعات را از وب سایت های مختلف جمع آوری نموده و در قالب 6 دسته اصلی نمایش می دهد. سیستم به صورت خودکار به روز رسانی می شود و بنابراین در هر لحظه جدید ترین فید های وب سایت های تعیین شده برای کاربر قابل مشاهده است.

اپلیکیشن News Feed جهت اجرا بر روی  Smart TV  های سامسونگ طراحی و ساخته شده است. این نرم افزار اخبار و اطلاعات را از وب سایت های مختلف جمع آوری نموده و در قالب 6 دسته اصلی نمایش می دهد. سیستم به صورت خودکار به روز رسانی می شود و بنابراین در هر لحظه جدید ترین فید های وب سایت های تعیین شده برای کاربر قابل مشاهده است.

تکنولوژی ها

  • Samsung SmartTV SDK
  • PHP
  • MYSQL
  • Linux
  • JavaScript
  • HTML
  • CSS
  • Apache

تصاویر بیشتر