سیستم وفاداری مشتریان پارس مایکروتل

سیستم نرم افزاری وفاداری مشتری این شرکت از ظاهر مناسب و کاربر پسند و همچنین برخی امکانات اطلاع رسانی جهت ارائه به مشتریان در وب برخوردار نبود و نیاز بود سریعا سیستم واسطی جهت رفع این مشکل طراحی شود. با هماهنگی تیم پشتیبانی نرم افزار مذکور مراحل بررسی و راه اندازی به سرعت انجام پذیرفت و مشتریان توانستند از طریق این واسط به راحتی از سیستم وفاداری مشتریان استفاده کنند.

تکنولوژی ها

  • PHP
  • MYSQL
  • Linux
  • JavaScript
  • HTML
  • CSS
  • Apache

تصاویر بیشتر