وب سایت سازمان ملل متحد

این  وب سایت به منظور معرفی سازمان ملل متحد در ایران راه اندازی شده است. کاربران می توانند از طریق وب سایت کلیه اطلاعات لازم را درباره فعالیت های بشر دوستانه این سازمان کسب نمایند و در صورت نیاز با مسئولین سازمان در ایران تماس بگیرند.

این  وب سایت به منظور معرفی سازمان ملل متحد در ایران راه اندازی شده است. کاربران می توانند از طریق وب سایت کلیه اطلاعات لازم را درباره فعالیت های بشر دوستانه این سازمان کسب نمایند و در صورت نیاز با مسئولین سازمان در ایران تماس بگیرند. از مشخصات برجسته این وب سایت فرم استخدام آن است که به متقاضیان اجازه می دهد به صورت آنلاین رزومه خود را وارد نموده و سپس از طریق حساب کاربری خود وضعیت آن را پیگیری نمایند.

مشخصات

تکنولوژی ها

  • PHP
  • MYSQL
  • Linux
  • JavaScript
  • HTML
  • CSS
  • Apache

تصاویر بیشتر