سیستم پذیرش همراه

این اپلیکیشن جهت کاربرد در پذیرش و مدیریت شرکت کنندگان همایش ها ، ساخته شده است. مبنای کار نرم افزار یک بانک اطلاعاتی است. در این بانک اطلاعاتی مشخصات کلیه شرکت کنندگان ذخیره و نگهداری می شود.

این اپلیکیشن جهت کاربرد در پذیرش و مدیریت شرکت کنندگان همایش ها ، ساخته شده است. مبنای کار نرم افزار یک بانک اطلاعاتی است. در این بانک اطلاعاتی مشخصات کلیه شرکت کنندگان ذخیره و نگهداری می شود. در هنگام برگزاری مسابقات ، شرکت کنندگان جهت دریافت غذا ، تنقلات ، هدایا و ... با کارت مخصوص به خود به باجه های تعیین شده مراجعه نموده و با استفاده از گوشی های موجود در باجه بارکد های ویژه ای که روی کارت خود دارند را اسکن می نمایند و اقلام مورد نیاز خود را تهییه می کنند. این اطلاعات بلافاصله در سرور ها ذخیره می شود و بنابراین هر شرکت کننده می تواند هر یک از اقلام را تنها یکبار دریافت کند.

از این برنامه در برگزاری مسابقات جهانی بازی های رایانه ای در ایران نیز استفاده شده است.

موضوع

تکنولوژی ها

  • Android
type == 'project') { $class = 'cases_img'; } elseif ($node->type == 'service') { $class = 'img_left'; } elseif ($node->type == 'case_study') { $class = 'case-study-cover'; } ?>

تصاویر بیشتر