Layout Visualizer

نرم افزار بسیار کم حجم (56kb) پیش نمایش سه بعدی و متحرک انواع کارت و کاتالوگ به سفارش UPrinting (بزرگترین سرویس دهنده چاپ آنلاین در آمریکا) با امکان سفارشی نمودن اندازه ، متن ، تصویر، رنگ ، حاشیه ، واحد اندازه گیری ، زاویه نمایش و ... . این نرم افزار همچنین امکان نمایش کاتالوگ های پیچیده برش دار ، بعد دار و چند صفحه ای را نیز دارا می باشد و در حال حاضر حدود ۳۰ نوع کاتالوگ با استفاده از آن پیدا سازی شده است که از طریق یک API پیشرفته کلیه پارامترهای آن قابل کنترل می باشد.

پروژه در دو مرحله تحقیق و پیاده سازی و ظرف مدت یکماه اجرا شد ، در مرحله تحقیق راهکار نهایی با در نظر گرفتن نیازهای مشتری پس از بررسی 7 راه کار دیگر انتخاب شد. با توجه به اینکه قرار بود نرم افزار تولیدی روزانه مورد استفاده صدها هزار کاربر قرار بگیرد کلیه مراحل تولید و پیاده سازی و پروسه تست بر اساس استانداردهای جهانی صورت پذیرفت

تکنولوژی ها

  • JavaScript
  • HTML
  • CSS
type == 'project') { $class = 'cases_img'; } elseif ($node->type == 'service') { $class = 'img_left'; } elseif ($node->type == 'case_study') { $class = 'case-study-cover'; } ?>

تصاویر بیشتر