وب سایت سیستم عامل بادا

سیستم عامل بادا توسط شرکت سامسونگ توسعه داده شده و بر روی برخی گوشی ها تولید شده توسط این شرکت مورد استفاده قرار گرفته است. این وب سایت جهت آشنایی بیشتر فارسی زبانان با این سیستم و همچنین تشویق برنامه نویسیان به نوشتن برنامه برای گوشی ها بادا طراحی شده است.

سیستم عامل بادا توسط شرکت سامسونگ توسعه داده شده و بر روی برخی گوشی ها تولید شده توسط این شرکت مورد استفاده قرار گرفته است. این وب سایت جهت آشنایی بیشتر فارسی زبانان با این سیستم و همچنین تشویق برنامه نویسیان به نوشتن برنامه برای گوشی ها بادا طراحی شده است. کاربران می توانند با عضویت در وب سایت و ثبت برنامه های خودشان در مسابقات برنامه نویسی شرکت نمایند. برای مدیران وب سایت نیز امکاناتی در نظر گرفته شده است که بتوانند علاوه بر مدیریت آسان محتوا و کاربران سایت برنامه های ثبت شده را نیز بازبینی و بررسی نمایند.

تکنولوژی ها

  • Linux
  • JavaScript
  • HTML
  • CSS
  • Apache
  • MYSQL
  • PHP

تصاویر بیشتر